UKENS NYHETER

"DET BETYR MYE FOR UNGENE OG BARNA"

SKREVET AV TADALLA WERIKU

16. mai 2022

ALFIN har startet i dag med GRATIS bading og svømmeopplæring for barn og unge på Toten asylmottak. Aktiviteten er arrangert i samarbeid med Toten asylmottak og Gjøvik svømmeklub. I dag har 12 ungdommer kost seg I svømmebassenget i Tranberghallen og det kan de gjøre hver uke i 10 uker framover. "Dette betyr mye for barna/ungdommene som deltar" mener Ileni demise, prosjektansvarlig. Takk til alle involverte.

mamma.jpg

ALFIN HAR FÅTT NÅ EN EGEN NETTSIDE.

05.05.2022

ALFIN har nå en egen nettside der medlemmer og øvrige befolkningen kan få oppdatert informasjon fra.

Skjermbilde (17)_edited.jpg
 
Man Painting a Wall

GAMLE NYHETER

 
nyhet 10 frivilligdagen.jpg

ALFIN HAR DELTATT PÅ FRIVILLIG DAGEN PÅ GJØVIK GÅRD

Mai 7, 2019

ALFIN har vært med på frivillig dagen på Gjøvik gård. Ifølge daglig leder har ALFIN fått muligheten til å presentere seg for mange og håper å få flere medlemmer og frivillige. "Hjertelig takk for styremedlemmer som har jobbet hardt for å få dette til" sier Daglig leder Tadalla Weriku.

alfin logo.png

STYRET I ALFIN HAR HATT SIN FØRSTE STYREMØTE I 2022

April 2, 2022

I dag har ALFIN hatt den første styremøte i 2022. Styret har blant annet snakket om ALFIN besøk prosjektet som ALFIN skal gjennomføre på Toten asylmottak i år. Styremedlemmene har også fordelt ansvar både i styret og for de ulike prosjektetene ALFIN skal gjennomføre i 2022. Styreleder Cleophas Sebazungu sier "vi sier velkommen til vår nye og engasjerte unge styremedlem Hannah Cole og lykke til med det arbeidet du skal gjennomføre I ALFIN". "ALFIN kommer nå til å utføre flere prosjekter og aktiviteter både på Gjøvik og Toten, og er dermed avhengig av aktive medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere. Vi inviterer til å bli med på den spennende reisen til å skape et integrerende og velfungerende samfunn for alle" sier nestleder og daglig leder i ALFIN, Tadalla Weriku.

nyhet 9 styremøte 1 2022.jpg

ALFIN HAR UTLYST FRIVILLIGE STILLINGER SOM "PROSJEKTKOORDINATOR".

June 9, 2019

ALFIN er et nasjonalt frivillig virksomhet som har som formål å fremme innvandreres deltakelse i meningsfulle aktiviteter, og dermed fremmer medborgerskap, integrering og felleskap i samfunnet vårt. Dette når vi ved å skape kunnskap/bevissthet om innvandreres deltakelse, og faktorer som fremmer/hemmer deres deltakelse i samfunnet. I tillegg utvikler vi ulike prosjekter som bidrar i å fromme innvandreres deltakelse i samfunnet, integrering og felleskap. Nåværende leter vi etter frivillige prosjektledere og veiledere.
Antall: 4
Sted: Gjøvik
Hovedoppgaver:
- Å bidra til å utvikle prosjekter i ALFIN.
- Å drive, fasilitere og koordinere prosjekter gjennom hele utviklingsforløpet.
- Å implementere prosjektene
- Økonomi ansvarlig for prosjektet.
- Rapportere til prosjektkoordinator og styringsgruppe om omfang, endringer, økonomi, tidsplan, risiko, ressurser og gjennomføring
- Ivareta gode relasjoner til våre frivillige og samarbeidspartnere, og gjennomføre - - opplæring og kursing, samt lage kursmateriell
- Følge opp og evaluere prosjekt utførelsen.
ALFIN tilbyr:
Stor mulighet til å være med på å utvikle spennende prosjekter som fremmer innvandreres deltakelse i samfunnet og dermed fremmer medborgerskap, felleskap og integrering.
Erfaring, samt mulighet for opplæring, kursing og sertifiseringer etter behov

andre styremøte.jpg

ANDRE STYREMØTE I ALFIN BLE GJENNOMFØRT

2. oktober 2020
Av Tadalla Weriku Birmadji

Vellykket styremøte i dag på ALFIN. Rapport ble framført av dagligleder og økonomisk ansvarlig og styret diskuterte fremtidige prosjekter som skal gjennomføres i ALFIN. Tilslutt har styret godkjent fem spennende prosjekter som fremmer medborgerskap, integrering og felleskap:
1. ALFINhjelp: et prosjekt der frivillige i ALFIN skal hjelpe beboere med innvandrere bakgrunn med behov til å skaffe seg livsviktige ferdigheter blant annet språk, bilkjøring og veiledning.
2. ALFIN-kulturell kveld: der både nordmenn og beboere med innvandrere bakgrunn samles for å lage kulturelle mat, spisse sammen og har prat om valgte viktige tema.
3. ALFINbesøk: er et prosjekt der frivillige medlemmer i ALFIN besøker asylsøkere på mottak og skape muligheter for asylsøkere skal integrere seg i samfunnet vårt.
4. ALFINforskning: der vi skal forske på tema «innvandreres deltakelse i meningsfulle aktiviteter»
5. ALFINseminar: er et prosjekt der vi velger viktige tema, invitere folk med kunnskap og diskuterer, for å skape kunnskap/bevissthet på ulike tema blant medlemmene våre.
Styret hadde også besøk av en representant fra FKF (Flerkulturell kvinne forening), som ga nyttig informasjon om deres virksomhet og kan være en fremtidig samarbeids partner!

styre 2.jpg

ALFIN GJENNOMFØRTE SIN FØRSTE STYREMØTE

27. august 2020
Av Tadalla Weriku Birmadji

Vellykket første styremøte i går i ALFIN i Gjøvik Rådhuset. Veldig engasjerte og innsiktsfulle styremedlemmer på møtet har fordelt ansvar og valgt Cléophas Sebazungu som styreleder, Tade Negn som neststyreleder og dagligleder, Lisalee Steven som sekretær, Knut Godal som styremedlem & økonomiansvarlig, Basra Dimbil som styremedlem & medlemsansvarlig, og to varamedlemmer: Eden Gebremedhin og Yohana Tekie. I tillegg har styret laget detaljert årsplan for 2020. 

stiftelsemøte.jpg

ALFIN'S STIFTELSEMØTE BLE GJENNOMFØRT VIA SKYPE

23. juli 2020
Av Tadalla Weriku Birmadji

Stiftelsesmøte i ALFIN ble gjennomført i dag 23. juli 2020. På møtet ble det godkjente vedtekter og årsplan, og 5 styre medlemmer og 2 varamedlemmer ble valgt. ALFIN er en frivillig virksomhet som ble etablert i Gjøvik og har som formål å øke innvandreres deltakelse i samfunnet.